Τρόποι Παραγγελίας

Διαδικασία Έναρξης Παραγγελίας

Για την έναρξη της παραγγελίας απαιτείται προκαταβολή 40% του ποσού με αναγραφή ονοματεπώνυμο και αριθμό παραγγελίας στα σχόλια του αποδεικτικού κατάθεσης.

Η προκαταβολή κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της EUROBANK, που δίνεται ως δυνατότητα κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, στο τελευταίο βήμα με την επιλογή κατάθεση σε λογαριασμό.

 

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ενημερώνεστε εκ νέου με email για την παραγγελία και τον τραπεζικό λογαριασμό.

Η διαδικασία έναρξης της παραγγελίας θα πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί η κατάθεση του αναφερόμενου ποσού στον λογαριασμό.

Για τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικής κάρτας γίνεται εξόφληση όλου του ποσού.

Για τις παραγγελίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικής κάρτας η εξόφλησή τους πραγματοποιείται μέσω αντικαταβολής στα καταστήματα των .

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να γίνει προεξόφληση της παραγγελίας σας σε τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο 5 ημέρες ΠΡΙΝ την αποστολή της.

EUROBANK : Αριθμός λογαριασμού : 0026.0028.89.0200513080

(IBAN: GR)GR1002600280000890200513080

 

Δικαιούχος:  ΙΣΣΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ